strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:


O czym warto pamiętać będąc organizatorem wydarzenia, podczas którego odbędzie się interaktywna sesja głosowań:

Wymagania techniczne:

 1. Umożliwienie zapoznania się przez Infrared z planem sali, w której odbędą się głosowania na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 2. Podczas trwania głosowań na sali nie mogą funkcjonować żadne urządzenie emitujące fale o częstotliwości pokrywającej się z pasmem podczerwieni.
 3. Zagwarantowanie dostępu do sali, na co najmniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem sesji celem instalacji aparatury.
 4. Udostępnienie 3 gniazdek elektrycznych z napięciem 220V oraz wejścia dla sygnału wizji (VGA).
 5. W przypadku oprawy dźwiękowej głosowań, dodatkowo podłączenie audio (jack).
Planowanie harmonogramu konferencji:
 1. Dystrybucja pilotów uczestnikom może zostać przeprowadzona na dwa sposoby:
  • Rozdanie pilotów przy wejściu na salę
   • Dokładnie wiadomo ile osób odebrało piloty
   • Wymaga by wszyscy uczestnicy opuścili salę przed interaktywną sesją
  • Rozłożenie pilotów na krzesłach
 2. Czas potrzebny na przeprowadzenie jednej tury głosowań to odpowiednio:
  • Przeczytanie pytania przez prowadzącego około 10 sekund
  • Zastanowienie i odpowiedź na każde pytanie zajmuje uczestnikom od 30 sekund do 2 minut, w zależności od trudności pytania
 3. Podczas jednogodzinnej sesji zalecamy zadać maksymalnie 7 pytań, jest to odpowiednio dużo by uczestnicy czuli, że biorą aktywny udział w spotkaniu a jednocześnie na tyle mały by nie znudzić słuchaczy ciągłym naciskaniem przycisków.
 4. Po zakończeniu głosowania piloty mogą zostać zebrane przy wyjściu z sali lub pozostawione przez uczestników na krzesłach.

Przygotowanie treści interaktywnej sesji:

 1. Zachęcamy by ułożyć tak plan sesji by pytania przeplatały treść wystąpienia i stanowiły moment odprężenia dla słuchaczy.
 2. Jeżeli forma prezentacji tego nie wymaga, dobrze jest unikać kumulacji wszystkich pytań na koniec wystąpienia.
 3. Zadbaj by po każdym z pytaniu prowadzący krótko skomentował wyniki. Tylko wtedy publiczność będzie pewna, że ma wpływ na przebieg spotkania.

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.