strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:


Jak przygotować swoje interaktywne wystąpienie?

Zasadniczym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć to "Do czego tak naprawdę potrzebujesz naszego systemu?"

Zapoznaj się z jednym z wymienionych scenariuszy:

 1. Warm up Twoje wystąpienie może zacząć się od paru pytań:
  • powiązanych z głównym tematem Twojego przemówienia, tak aby wyniki pierwszego głosowania stały się punktem wyjścia dla dalszych rozważań
  • ogólnych, niekoniecznie związanych z myślą przewodnią Twojego wystąpienia. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi publiczności i zachęcenie jej do aktywnego udziału w dalszej części prezentacji.
 2. Interactive speech Pytania są ściśle powiązanie z treścią wykładu. W jego trakcie są one jednocześnie zadawane przez prowadzącego i wyświetlane na ekranie w taki sposób by publiczność czuła, że ma realny wpływ na przebieg wystąpienia. W praktyce prowadzący ma możliwość lepszego poznania publiczności i ma możliwość dostosowywania na bieżąco treści swojego wystąpienia do potrzeb publiczności.
 3. Sum up W tym wypadku głosowanie stanowi finalną część wystąpienia. Zadawane pytania z reguły dotyczą głównych punktów i są formą podsumowania całości. Dają one jednocześnie możliwość sprawdzenia ile tak naprawdę informacji udało się zapamiętać uczestnikom. Najlepiej sprawdzają się wszelkiego rodzaju formy konkursów lub quizów, których zwycięzcy są nagradzani gadżetami gospodarza spotkania.

Pisanie pytań:

Podczas pisania pytań watro pamiętać o kilku ważnych i zdawać by się mogło oczywistych zasadach:

 • Pytanie powinno być zadane w bezpośredniej formie. Przykładowo, gdy chcemy się dowiedzieć ilu z naszych słuchaczy jest studentami, pytamy: "Czy jesteś studentem?"
 • Wymyśl 1-10 wariantów odpowiedzi dla każdego pytania. Wskazując jeden z nich uczestnicy będą wyrażać swoją opinię. Tak więc postaraj się by z jednej strony były konkrente, a drugiej strony dawały możliwie dużą swobodę wypowiedzi.
 • Odpowiedź na każde pytanie zajmuje od 10 sekund do 2 minut, w zależności od liczby uczestników i trudności pytania. Pamiętaj o tym planując swoje przemówienie.
 • Po każdym pytaniu skomentuj rezultat głosowania. W ten sposób daj odczuć publiczości, że jej głos jest ważny i ma wpływ na przebieg Twojej prezentacji.
 • Zachowaj swoje pytania jako pliki programu Microsoft Word lub plik tekstowy i prześlij je do nas.
 • Pisząc pytania postaraj się zachować następujący ich format:
  Przed każdym z pytań napisz "Q" i numer pytania (np. Q1, Q12).
  W następnej linii napisz treść pytania.
  W kolejnych wierszach wpisz opcje odpowiedzi, jedna pod drugą.
  Jeżeli któraś z odpowiedzi jest poprawna, zaznacz to zaraz po każdym pytaniu pisząc "correct:" i numer poprawnej opcji odpowiedzi.

  Przykład:

  Q1
  Kim jesteś?
  1. Kobietą
  2. Mężczyzną
  3. Jeszcze nie wiem

  Q2
  Jakie miasto jest stolicą Polski?
  1. Kraków
  2. Gniezno
  3. Warszawa
  Correct: 3

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.