strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:

Na zainstalowanie aparatury w miejscu, gdzie będzie się odbywała interaktywna sesja, potrzebujemy zwykle około 1,5 godziny - na tyle mało by nie burzyć przygotowanego przez organizatorów harmonogramu imprezy, i jednocześnie na tyle dużo, by dokładnie sprawdzić poprawność działania systemu.

Każdy z głosujących otrzymuje od nas własnego pilota na cały czas trwania sesji. Takie rozwiązanie, w porównaniu z tradycyjnymi systemami, pozwala skupić się słuchaczowi na wykładzie oraz oszczędza czas poprzez wyeliminowanie kłopotliwej procedury przekazywania urządzeń między głosującymi oraz wymiany kart chipowych.

Funkcjonalność systemu pozwala na jego instalację w dowolnym miejscu: w sali konferencyjnej, w sali kinowej, w teatrze czy na pokładzie promu.

Wszystkie elementy są montowane w sposób nie zaburzający estetyki scenerii, a w razie potrzeby dyskretnie maskowane.

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.