strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:

INFRARED wsparł konferencję Stowarzyszenia Inicjatywa Młodych "Perspektywy Rozwoju Młodego Menedżera", która odbyła się 1.04.2004 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym tematem panelu dyskusyjnego z udziałem Zbigniewa Niemczyckiego, Mariusza Łukaszewicza, dr. Roberta Gwiazdowskiego była przedsiębiorczość oraz sytuacja studentów na rynku pracy. W tej interaktywnej sesji, w czasie której użyto bezprzewodowych systemów głosowań, dostarczonych przez firmę INFRARED, uczestniczyło ponad 400 studentów.

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.