strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:

Wysyłane przez piloty sygnały są rejestrowane przez odbiorniki fal podczerwieni i przesyłane do głównego komputera. Wszystkie zebrane dane są zapisywane i zliczane przez centralny komputer, a następnie wyświetlane za pomocą rzutnika multimedialnego na ekranie.

W trosce o stabilność i niezawodność korzystamy wyłącznie z komputerów firmy Apple.

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.