strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:

Każde z urządzeń zawiera numeryczną klawiaturę z dziesięcioma przyciskami odpowiadającymi wariantom odpowiedzi. Emitowany przez wbudowany nadajnik sygnał jest rejestrowany przez odbiorniki i przesyłany do głównego komputera.

Każdy pilot posiada także dwie diody - zieloną i czerwoną. Informują one o zarejestrowaniu głosu przez centralny komputer - dzięki temu każdy z uczestników może mieć pewność, że jego głos został także uwzględniony.

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.