strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:

Skuteczność przekazywania wiedzy przy pomocy systemów gwarantujących interaktywny kontakt z publicznością została potwierdzona naukowo przez dwa niezależne zespoły badawcze, z Europy i Australii.

:: BADANIE 1

Experiences of using an interactive audience response system in lectures

Autorzy: Matti Uhari, Marjo Renko i Hannu Soini

Opublikowano: 17 grudnia 2003

Kontakt:

  1. The Department of Pediatrics, University of Oulu, FIN-90014 University of Oulu, Finland
  2. Behavioral Sciences, University of Oulu, FIN-90014 University of Oulu, Finland
  3. Email: Matti Uhari* - matti.uhari@oulu.fi; Marjo Renko - marjo.renko@oulu.fi; Hannu Soini - Hannu.soini@oulu.fi

Streszczenie:
Tło: Wykłady w swojej istocie są dobrym sposobem przekazywania wiedzy, jednak ze względu na brak w nich aktywnego udziału słuchaczy ustępują miejsca innym formom spotkań.

Metody: Ocena doświadczeń studentów biorących udział w wykładach z pediatrii, podczas których korzystano z interaktywnego systemu głosowań. Trzydziestu sześciu studentów ze wszystkich czterdziestu (90%) uczestniczyło w otwartych wykładach, podczas których przeprowadzono badanie satysfakcji dotychczasowych wykładów. Trzydziestu dziewięciu studentów (98%) uczestniczyło w drugim badaniu satysfakcji przeprowadzonym po serii wykładów z pediatrii w trakcie, których wykorzystano interaktywny system głosowań.

Wyniki: Większość studentów wyraziła opinię, że zastosowanie interaktywnego systemu głosowań zwiększyło ich uwagę podczas wykładu, pomogło w czasie nauki oraz ułatwiło formułowanie i zadawanie pytań podczas wykładów.

Wnioski: Studenci wykazywali się większą wnikliwością podczas wykładów z pediatrii, gdzie zastosowano interaktywny system głosowań. Wykładowcy prowadzący spotkania, na których wykorzystano system, zgonie stwierdzili, że pomaga on w pozbyciu się trudności wynikających z braku aktywnego udziału słuchaczy klasycznego wykładu.

Pobierz pełny tekst wyników badania


:: BADANIE 2

Assessment of an electronic voting system within the tutorial setting: A randomised controlled trial

Autorzy: Edward J Palmer, Peter G Devitt, Neville J De Young and David Morris

Opublikowano: 7 lipca 2005

Kontakt:

  1. Centre for Learning and Professional Development, University of Adelaide, South Australia
  2. Department of Surgery, University of Adelaide ,SouthAustralia
  3. Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Adelaide, SouthAustralia

Streszczenie:
Tło: Elektroniczne systemy głosowań są stosowane przy okazji różnego rodzaju szkoleń, jednak naukowa ocena ich skuteczności jest wciąż niewystarczająca. Celem tego doświadczenia było zbadanie skutków włączenia elektronicznego systemu głosowań do wykładów uniwersyteckich.

Metody: Prospektywne badanie randomizowane zostało przeprowadzone na Rogal Adelaide Hospital, klinika uniwersytecka w Adelaide, Australia. W badaniu wzięło udział 102 studentów medycyny pierwszego roku zajęć klinicznych, elektroniczny system głosowań został włączony do cyklu wykładów. Zbadano długoterminową zdolność zapamiętywania oraz zrozumienie tematów omawianych przez wykładowców. Zapytano również studentów o ich opinie i wrażenia z wykładów, na których wykorzystany został elektroniczny system głosowań.

Wyniki: Studenci korzystający z elektronicznego systemu głosowań cechowali się poprawioną zdolnością zapamiętywania oraz lepszym zrozumieniem tematu. Studenci korzystnie ocenili zastosowanie elektronicznego systemu głosowań do wykładów.

Wnioski: Elektroniczny system głosowań przyczynia się do stworzenia korzystnych warunków szkoleniowych oraz poprawia wyniki nauczania.

Pobierz pełny tekst wyników badania


 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.