strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:

Organizatorom szkoleń przeprowadzanych w firmach zależy zarówno na szybkim i skutecznym przekazaniu wiedzy, jak i na sprawdzeniu, w jakim stopniu została ona przyswojona. Najlepszym sposobem weryfikacji jest oczywiście egzamin, jednak ze względu na ograniczony czas nie zawsze możliwe jest jego przeprowadzenie.

Aby uniknąć takich kłopotów, firma Infrared proponuje, by na zakończenie szkolenia zorganizować interaktywną sesję, podczas której uczestnicy będą odpowiadać na pytania. Uzyskane wyniki pozwolą na poznanie faktycznych umiejętności pracowników. Wyniki testu (dla każdego uczestnika lub całej zbiorowości) mogą zostać przedstawione natychmiast po udzieleniu przez testowanych odpowiedzi na ostatnie pytanie a zebrane dane mogą zostać poddane późniejszej wielopłaszczyznowej interpretacji statystycznej (np. w podziale na regiony, stanowiska, staż pracy etc.)

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.