strona korporacyjna: infraredgroup.pl
other language:

Nieustanny postęp nauki pociąga za sobą potrzebę coraz częstszych spotykań specjalistów i naukowców na konferencjach i sympozjach, aby zaprezentować, omówić i usystematyzować nieustannie wzbogacaną wiedzę. Z uwagi na obszerność i różnorodność zagadnień poważnym problemem staje się brak wystarczającej ilości czasu, dlatego coraz większego znaczenia nabiera takie przygotowanie spotkania, by maksymalnie ułatwić komunikację między uczestnikami a prelegentem.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponujemy organizację spotkań w formie interaktywnych sesji opartych na systemie bezprzewodowego głosowania. Nasze rozwiązanie pozwala skłonić słuchaczy do aktywnego udziału w konferencji. Dzięki możliwości wyrażania własnej opinii przez uczestników spotkanie staje się bardziej dynamiczne, a kontakt prelegent-słuchacz nabiera cech bezpośredniego dialogu.

Z badań naukowych wynika, że spotkania w formie interaktywnych sesji cechują się:

  • Większym zaangażowaniem
  • Wyższą skutecznością przekazywania informacji

 Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami.